Ebben a menüpontban azokat a természet- és környezetvédelmi törekvéseinket mutatjuk be, melyeket különféle pályázatok elnyerésével sikerült megvalósítanunk. Alapítványunk közhasznú tevékenységét  2005-ben kezdte meg, ez alatt az időszak alatt két megnyert pályázatot tuhatunk a hátunk mögött.  Az egyiket társbérletben  a Piacgazdaság Alapítvánnyal valósítottuk/valósítjuk meg, a másikat pedig önállóan vittük véghez.


1. Civil szervezetek összefogásának elősegítése a természeti- és kulturális értékek fennmaradásáért: a Cserhát Természeti és Kulturális Értékeiért Alapítvány annak a program megvalósításának helyi fő koordinátora, amelyre a Piacgazdaság Alapítvány pályázott és nyert meg. A program átfogó célja, hogy erősítse a Balassagyarmati kistérség természeti és kulturális értékeket védő civil szervezeteinek tevékenységét a civil partnerség kialakítása, a társadalmi párbeszédben való részvétel és az érdekérvényesítés vonatkozásában. A Cserhát Természeti és Kulturális Értékeiért Alapítvány a jelen program befejezése után folytatja – a Piacgazdaság Alapítvány felügyeletével – az érdekérvényesítési tevékenység fejlesztését. Alapítványunk a jelen program befejezése után folytatja – a Piacgazdaság Alapítvány felügyeletével – az érdekérvényesítési tevékenység fejlesztését. A program konkrét célja a következő:

  • a résztvevő civil szervezetek ismereteket szerezzenek a társadalmi párbeszéd és az érdekérvényesítés témakörében
  • kidolgozásra kerüljön a helyi érdekérvényesítésre vonatkozó cselekvési terv
  • a kistérség önkormányzataival megkezdődjön a társadalmi párbeszéd

A program eredményeként azt várja az alapítvány, hogy nő a Balassagyarmati kistérség természeti- és kulturális értékeket védő civil szervezetinek részvétele és befolyásolási képessége a helyi ügyekben.


2. Források feltérképezése és minőségi vizsgálatuk: az alapítvány 2005-ben indított el egy programot, melynek célja a kistérség területén lévő források feltérképezése, a vizek minőségére vonatkozó vizsgálatok elvégeztetése és az eredményeknek a lakosság számára való közzététele. Ez a program azért különleges jelentőségű, mert ebben a térségben több forrás található, melyből többet ivóvízként is használnak a helyi lakosok. A források meglétének értékét felismerve, valamint a lakosság egészségének megőrzésének érdekében tartottuk fontosnak e programot elindítani. Ezáltal a helyi állampolgárok megismerhetik hol és milyen minőségű (iható vagy nem iható) források találhatóak a Balassagyarmati kistérségben. Ezen kívül e tevékenységünk által kívánjuk felhívni az országos és helyi vízügyekben illetékes szervek figyelmét a vízminőség megőrzésének fontosságára. A program támogatására 2006. januárjában pályázatot adott be az alapítvány a Környezetvédelmi és Vízügyi minisztériumba a “Tiszta forrásból” pályázatra. A pályázat sikerét a Minisztérium 400.000 ft-os támogatással segítette. A támogatási szerződés megkötését követően felvettük azokkal az illetékes szervekkel a kapcsolatot, akik a bevizsgálást szakszerűen el tudják végezni, valamint bekértük az árajánlatokat. Ezzel párhuzamosan meghatároztuk azt a hét forrást, amelyeknél a bevizsgálást végeztük el. Ezek a következők voltak: Nógrádszakál: Csevice-kútBalassagyarmat: Nyírjes Segítő Szűz forrás; Csesztve: Pitnye forrás; Mohora: Kőkapu forrás; Terény: Büdöske forrás; Szandaváralja: Mária forrás; Szügy: Szügyi forrás. Sajnos a vizsgált hét mintából háromban (pirossal jelölve) az ivóvíz minőségi követelményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott határértéket meghaladó szennyeződést mutattak ki, ezért erről a lakosság tájékoztatása elengedhetetlenül szükséges. Érdekes módon mindhárom esetében a nitrát mennyisége meghaladta az 50mg/l határértéket. A másik négy minta esetében azok fogyasztása egészségügyi kockázatot nem hordoz magában, ezért itt a vízminőség megóvására kell törekedni! A vizsgálatok a 2006-os évben nem zárultak le.